KUL i UMCS połączone synapsą nici:)

Skąd i dokąd ta Nić???

Lublin, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, może poszczycić się posiadaniem dwóch Uniwersytetów, na których studenci mogą kształcić się w dziedzinie psychologii. Zarówno na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jak i na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej, psychologia rozwija się bardzo dynamicznie. Każdy z Uniwersytetów zajmuje się charakterystycznymi dla siebie działami psychologii, co powoduje, że lubelskie ośrodki psychologii doskonale uzupełniają się. Uważamy, że nawiązanie współpracy między Instytutem Psychologii KUL oraz Instytutem Psychologii UMCS pozwoli należycie wykorzystać ogromny potencjał tychże ośrodków.

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić projekt pt. „Nić przyjaźni”, którego pomysłodawcami są organizacje studenckie z obu uczelni. „Nić przyjaźni”, czyli nawiązanie współpracy między UMCS a KUL, to przedsięwzięcie zaplanowane na 17 kwietnia 2008 roku. W ramach tego wydarzenia przewidziana jest konferencja popularno – naukowa z udziałem pracowników naukowych obydwu Uczelni. Konferencja odbędzie się w godzinach przedpołudniowych na terenie UMCS oraz w godzinach popołudniowych na terenie KUL. W międzyczasie zaplanowane jest przeciągnięcie kolorowej nici między Uniwersytetami. Nić jako symbol współpracy zostanie przeciągnięta równocześnie z Instytutu Psychologii KUL ( budynek Collegium Jana Pawła II) i Instytutu Psychologii UMCS ( Plac Litewski). Spotkanie studentów ciągnących nić z obu Uniwersytetów nastąpi przy ul. Krakowskie Przedmieście, wtedy też odbędzie się widowiskowy pokaz tańca.

Uważamy, że zaplanowane przez nas wydarzenie to niepowtarzalna okazja do promocji lubelskich uczelni, a tym samym miasta Lublin. „Nić przyjaźni” pozwala również na zaprezentowanie intensywnej i owocnej pracy licznych organizacji studenckich. Istotne jest, że tego typu przedsięwzięcie nie miało miejsca w żadnym z polskich miast. Pragniemy zaznaczyć, że zaproszenie do udziału w zaplanowanych działaniach adresowane jest nie tylko do studentów, ale do wszystkich mieszkańców miasta. Dodatkowym atutem będzie obecność przedstawicieli mediów.

niedziela, 20 kwietnia 2008

Specjalne Podziękowania


Specjalne Podziękowania od organizatorów Nici Przyjaźni
dla dr Pawła Fortuny za inspirację i odpowiednie słowo w odpowiednim momencie;
dla mgr Małgorzaty Torój, dr Andrzeja Januszewskiego, dr Wacława Bąka, mgr Jakuba Lickiewicza, dr Renaty Maksymiuk, dr Beaty Ledwoch za udział w towarzyszącej konferencji Smaczki Psychologii, podczas której wygłaszali prelekcje;
dla Zespołu Kalejdoskop za piękny taniec w ten wiatr i deszcz;
dla dr hab. Stanisławy Steuden i dr hab. Grażyny Kwiatkowskiej, kierowników Instytutów Psychologii KUL i UMCS za żywe zaangażowanie w realizację Projektu i sygnał do rozwinięcia nici;
dla prof. dr hab. Andrzeja Sękowskiego, dziekana WNS KUL za pomoc w organizacji i słowo wstępne podczas konferencji Smaczki Psychologii;
dla prof. dr hab. Józefa Ferta, prorektora KUL za wsparcie i pomoc;
dla ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, JMR KUL za otwartość i okazanie mobilizującego zainteresowania projektem;
dla Miejskiej Komendy Policji za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas finału wydarzenia;
dla Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin za zaangażowanie i błyskawiczne załatwienie formalności;
dla Pawła Fijałkowskiego, wiceprezydenta Lublina za okazaną pomoc i udzielenie wielu cennych wskazówek;
dla mediów, w szczególności: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Radio Centrum, Radio eR, Kuriera Lubelskiego za zainteresowanie Projektem;
dla wszystkich mieszkańców Lublina za spontaniczne, pozytywne reakcje
i dla wszystkich innych...
Brak komentarzy: